Koudwater-aircosystemen Milieuvriendelijk door de energiedrager water

Koudwater-aircosystemen in gebruik

Een belangrijk toepassingsgebied voor koudwater-aircosystemen is de comfort-klimatisering van grote gebouwen. Verder worden ze veel gebruikt in bedrijven waar afvalwarmte ontstaat, die moet worden afgevoerd. Bijvoorbeeld in productieprocessen van de auto- en levensmiddelenindustrie. 

Koudwater generatoren zorgen voor de koeling van machines, computers en MRI-apparaten in ziekenhuizen en voor de temperatuurregeling bij de opslag van voedingsmiddelen en andere goederen.

Koeling van:

 • Productiehallen
 • Baklijnen
 • Lakstraten
 • Drukpersen
 • Levensmiddelen en andere koelgoederen
 • Rekencentra
 • MRI-apparaten

Klimatisering van:

 • Kantoorgebouwen
 • Winkelcentra
 • Klinieken
 • Hotels

Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG)

Om aan de doelstellingen van de Europese Unie voor het verlagen van het primaire energiebehoefte te voldoen, worden er eisen gesteld aan producten uit de meest uiteenlopende productsectoren. De verordening (EU) 2016/2281 (LOT 21) regelt de minimumeisen voor koudwater generatoren. De koudwater generatoren van REMKO voldoen aan de geldende eisen van de ecodesign-richtlijn en leveren zo een aanzienlijke bijdrage aan het verminderen van de met het energieverbruik samenhangende emissie van schadelijke stoffen. Bovendien zorgt de geoptimaliseerde efficiëntie van de apparaten voor lagere bedrijfskosten van de exploitant.


Productprogramma koudwater-aircosystemen

Koudwater generatoren

Koudwater binnenunits

Plafondventilatie-units

Warmwater-verwarmingsautomaten