Productgebied Nieuwe energievormen Toekomstbestendige warmtepompsystemen


Energie uit de lucht en de aarde

Slim gebruikmaken van omgevingsenergie

In onze directe omgeving zijn er onuitputtelijke warmtebronnen beschikbaar - in de lucht, in het grondwater en in de vorm van aardwarmte. Warmtepompen gebruiken deze gratis thermische energie om gebouwen van de nodige warmte te voorzien.

Warmtepompen worden steeds populairder als een klimaatvriendelijke en duurzame verwarmingstechnologie. Dit komt omdat zij geen klimaatschadelijke brandstoffen nodig hebben, maar regeneratieve energiebronnen op hun eigen terrein aanboren. Dit heeft een positief effect op de energie-efficiëntie van het huis en leidt tot een verregaande onafhankelijkheid van de schommelende olie- en gasprijzen. Daarnaast zijn alle REMKO warmtepompen PV-ready. Dit betekent dat de elektriciteit die u zelf opwekt, gebruikt kan worden om de warmtepomp te laten werken.

Toekomstgerichte verwarming en airconditioning

Moderne warmtepompen zijn een bijzonder toekomstgerichte verwarmingstechnologie, niet alleen vanuit ecologisch oogpunt, maar ook vanwege hun energie-efficiëntie en zuinigheid. En: Naast de verwarming en de warmwaterbereiding zorgen ze 's zomers voor koeling van het gebouw.

REMKO biedt een breed scala aan efficiënte oplossingen, zowel voor de nieuwbouw als voor een energie-efficiënte renovatie van woningen, kantoren en industriële gebouwen. Onze warmtepompen kunnen optimaal worden aangepast aan bestaande verwarmingssystemen en naar wens worden gecombineerd met andere warmtebronnen (bivalente werking).

Hoe werkt een warmtepomp?

Simpel gesteld: de manier waarop de omgevingswarmte door middel van elektriciteit wordt omgezet in verwarmingsenergie, kan worden vergeleken met het principe van de koelkast. Alleen hier werkt het andersom. Terwijl een koelkast warmte onttrekt aan de binnenkant van het apparaat en deze aan de achterkant naar buiten afvoert, onttrekt de warmtepomp warmte aan de omgeving en voert deze als verwarmingsenergie toe naar het huis. De gegenereerde omgevingsenergie wordt gebruikt om een koudemiddel te verdampen – dit werkt zelfs bij temperaturen onder het vriespunt. In de warmtepomp wordt het koudemiddel gecomprimeerd en daardoor de temperatuur verhoogd. Op deze manier kan het verwarmingscircuit of het drinkwater tot de gewenste temperatuur worden verwarmd. Het koudemiddel condenseert en er wordt warmte afgegeven aan het verwarmingssysteem. Het koudemiddel expandeert, koelt daarbij af en de kringloop begint van voor af aan.

De invertertechniek

Bij deze toekomstgerichte technologische oplossing past het compressortoerental zich nauwkeurig en traploos aan de resp. vereiste koel- en warmtebehoefte aan. Door deze precieze, vloeiende regeling wordt in vergelijking met niet-inverter systemen een bijzonder energiebesparend, efficiënt bedrijf met een hoog jaarrendement bereikt.

Samengevat:
Bij een grote vraag werkt de warmtepomp intensiever, bij een kleinere vraag loopt de warmtepomp als het ware op de "waakvlam".

Warmtepompsysteem lucht/lucht en lucht/water

Warmtebron lucht

Lucht zit vol energie. Lucht/water-warmtepompen nemen onafhankelijk van het jaargetijde de in de buitenlucht opgeslagen energie op en bregen dit op een geschikte verwarmingstemperatuur. Dit werkt ook bij winterse buitentemperaturen. De opgenomen warmte en de elektrische aandrijfenergie leveren de verwarmingswarmte. Deze wordt overgebracht op een watervoerend verwarmingssysteem en via vloerverwarming of verwarmingselementen verdeeld over het gebouw. Hiermee is ook warmwaterbereiding mogelijk.

Arctic-warmtepompen
Smart-warmtepompen
ARTstyle-warmtepompen
Monobloc-warmtepompen
Warmwater-warmtepompen


Wärmepumpen-System Sole/Wasser

Warmtebron aardwarmte

Aardsondes

De aarde is een uitstekend warmtereservoir. De opgeslagen energie uit de diepte wordt afgetapt met behulp van aardsondes. Aardsondes worden in loodrecht aangebrachte boorgaten in de aarde aangebracht. Ze zijn ideaal wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. De benodigde boordiepte hangt af van de bodemkwaliteit en de warmtebehoefte. Van aardsondes moet in principe aangifte worden gedaan – soms is ook een vergunning nodig. De boringen mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Wij ondersteunen u graag bij de implementatie.

Brijn-warmtepompen

Aardcollectoren

Voor het gebruik van aardcollectoren moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn in de tuin. Op een diepte van 120 tot 150 cm onder het aardoppervlak worden drukbestendige kunststof buizen aangelegd in meerdere lussen. In de buizen circuleert brijn – een mix van glycol en water. De aarde wordt het hele jaar verwarmd door zonneschijn en neerslag. De energie die daar is opgeslagen, wordt overgebracht op deze brijnkringloop. Via de warmtepomp draagt het brijn de warmte over aan het verwarmingssysteem. Het collectoroppervlak moet ongeveer tweemaal zo groot zijn als het te verwarmen oppervlak.

Installatie van de buitenunits

Door de buiteninstallatie van de buitenmodule bespaart u veel ruimte in huis. Om ervoor te zorgen dat de apparaten buiten niet als storend worden ervaren, kunnen ze optisch worden opgewaardeerd met de REMKO ARTdesign geluidwerende kappen. Zij bieden ook extra bescherming tegen vandalisme en de gevolgen van het weer.

REMKO Smart-Control Touch De intelligente regeling

De intuïtieve software met tekstmenu en een 4,3" touchscherm. Aansluiting op alle regeneratieve energiesoorten is mogelijk. Warmtepomp, zonne-energie-installatie of fotovoltaïsche installatie: alles kan worden opgenomen in het systeem. Ook gebruik in het intelligente elektriciteitsnet Smart-Grid of in een Smart Home System, bijv. KNX, is mogelijk.

 • PV-stroom aansluiten op het systeem
 • Solarkoppeling
 • Aansluiting van diverse warmtebronnen
 • 2 gemengde verwarmingscircuits
 • 1 ongemengd verwarmingscircuit
 • Klimaatregelingsfunctie aansluiten op het systeem
 • Alle circuits met inschakelbare koelfunctie
 • Dynamische hygiënefunctie
 • Aansluiting op een Smart Home System
 • Internetverbinding via het Smart-Web portal
 • W-LAN
 • 4,3" touchdisplay

REMKO Smart-Web De uitbreidingsmodule voor de externe besturing

Met REMKO Smart-Web kunnen de REMKO warmtepompen op afstand worden bediend. Via het gratis REMKO Smart-Web portal kunnen met behulp van een computer, tablet of smartphone alle bedrijfstoestanden en instellingen van de warmtepompen eenvoudig worden bekeken en gewijzigd. Voorwaarde voor het gebruik van het REMKO Smart-Web is dat er een internetverbinding en de REMKO Smart-Control regeling beschikbaar is op de opstelplaats.

 • Weergave van het Smart-Control oppervlak vanuit de woonkamer of in de technische centrale
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • Platformonafhankelijk
 • Internetverbinding met het REMKO Smart-Web portal en daardoor eenvoudige instelling van het gehele systeem
 • Installatie- en gegevensanalyse mogelijk
 • Beperking van onnodige ingrepen ter plaatse
 • Individueel door de exploitant beheerbare toegangsrechten, bijv. voor installateur, REMKO servicecentrale, enz.
 • Snelle en eenvoudige instellingen op afstand
 • Geen speciale routervereisten of routerinstellingen
 • Storingsmeldingen per e-mail via het REMKO Smart-Web portal

Afstandsbediening via internet (Smart-Web)

Service via onderhoud op afstand

REMKO Smart-Webportal De centrale voor REMKO warmtepompen

Met het nieuwe REMKO Smart-Web portal heeft de exploitant of installateur de mogelijkheid om meerdere REMKO warmtepompen te beheren die zijn uitgerust met de uitbreidingsmodule REMKO Smart-Web. Op de website smartweb.remko.media kan de exploitant zich gratis registreren en zijn REMKO Smart-Web apparaat activeren. Er kunnen zelfs meerdere gebruikers voor een REMKO warmtepomp worden geactiveerd - hierdoor kan bijvoorbeeld de installateur en/of de REMKO servicecentrale eenvoudig toegang krijgen tot de energiecentrale via een computer, tablet of smartphone.

Modulaire energiecentrales Energiemanagement in één centrale

Modulaire energiecentrales kunnen optimaal worden gebruikt als flexibele systeemoplossing voor grotere gebouwen, zoals kantoorgebouwen, hotels, sporthallen, supermarkten en commerciële panden. Door de mogelijke cascadeaansluiting kunnen hoge vermogens worden bereikt, die een doeltreffende klimaatregeling, verwarming en warmwaterverwarming garanderen.