Modulaire warmtepomp MWL 35
Modulaire warmtepomp MWL 35
Modulaire warmtepomp MWL 35

SERIE MWL Het individuele energieconcept voor elke wooneenheid

 • Monoblock, opstelling binnen
 • Inzetbereik: 1 - 4 kW
 • Voor appartementsgebouwen

Nieuwe dimensies in de woningbouw

 

Moderniseringsmaatregelen kunnen het energieverbruik in oude gebouwen beperken en de levenskwaliteit verbeteren. De installatie van een modern verwarmingssysteem met duurzame energie is een interessante energiemaatregel, aangezien dit leidt tot een hogere woningwaarde. Ook bij huurwoningen is de energie-efficiëntie een belangrijk criterium: vanwege de stijgende energieprijzen kijken huurders bij het kiezen van een woning zeer goed naar de bijkomende kosten. De combinatie van een warmtepomp, vraaggestuurde ventilatie en decentrale warmwaterbereiding zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de energie-efficiëntie en beschermt woningen duurzaam tegen schimmelvorming.
De modulaire warmtepomp MWL 35 van REMKO is het innovatieve en toekomstgerichte warmtepompsysteem voor de moderne woningbouw. Het bewijst dat economische efficiëntie in de woningbouw mogelijk is met flexibele duurzame energie en diverse warmtebronnen. Het systeem is bij uitstek geschikt voor appartementsgebouwen, flats en vakantiewoningen waarvoor een efficiënte verwarming, warmwaterbereiding en vraaggestuurde ventilatie nodig is. Bovendien kan vloer-/wandkoeling worden gerealiseerd door een geschikte bron te gebruiken.
De MWL 35 staat op de Bafa-lijst (Duitse overheidssubsidie) en komt dus in aanmerking voor subsidies.

 • Ideaal voor renovatie en nieuwbouw
 • Decentrale water/water-warmtepomp per wooneenheid
 • Decentrale drinkwaterverwarming per wooneenheid
 • Koelfunctie via een geschikte bron realiseerbaar met MWL 35 K
 • Geïntegreerd centraal ventilatieapparaat met recuperatieve warmteterugwinning ter bescherming tegen schimmelvorming
 • Onafhankelijke facturering voor elke wooneenheid
 • Multi-source warmtevoorziening – toekomstgerichte warmtebronnen kunnen flexibel met elkaar worden gecombineerd
 • Plug & play module – eenvoudige installatie en onderhoud door modulaire bouwwijze
 • Onafhankelijk van olie en gas

Multi-source warmtevoorziening Toekomstgerichte warmtebronnen flexibel combineren

Warmtebronnen

Alle energiesoorten uit verschillende bronnen kunnen als warmtebron worden gebruikt. Alle vormen van energie worden opgeslagen in de centraal geïnstalleerde bronbuffer in het huis en staan ter beschikking van elk van de geïnstalleerde modulaire warmtepompen.

 • Warmteterugwinning uit industriële processen
 • PV-installaties
 • Zonthermie
 • Blokverwarmingscentrale
 • Centrale lucht/water- of brijn/water-warmtepompen
 • Lokale- en stadsverwarmingsnetten

1  Modulaire warmtepomp
2  Ventilatie-combirooster
3  Afgezogen luch / buitenlucht
4  Afvoerlucht
5  Aanvoerlucht
6  Radiatoren

  7  Luchtconvector
  8  Vloer-/wandverwarming
  9  Badkamerradiatoren
10  Warmtebron aanvoer
11  Warmtebron retour
12  Warmtebron bufferreservoir

13  Bron aanvoer
14  Bron retour
15  Verwarmingsstaaf
16  Ondulator
17  Fotovoltaïsche installatie
18  Zonthermie


Techniek in Detail Nieuwe dimensies in de woningbouw

Ventilatiemodule MLG 70 Voor vraaggestuurde ventilatie

De gecertificeerde, centraal geïntegreerde ventilatiemodule met recuperatieve warmteterugwinning realiseert volumestromen tussen 40 en 100 m³/h en kan dus worden gebruikt voor wooneenheden tot ca. 90 m². Het intelligente
regelsysteem zorgt voor vraaggestuurde ventilatie ter bescherming tegen vocht. Dit voorkomt schimmelvorming in goed geïsoleerde gebouwen in nieuwbouw of renovatie. D.w.z. vochtige, muffe lucht wordt afgezogen uit de badkamer en de keuken, en verse lucht wordt toegevoerd naar de woon- en slaapkamers.

Warmtepompmodule MWP 35 Voor verwarming

De warmtepompmodule werkt als water/water-warmtepomp en zorgt per wooneenheid voor verwarming en warmwaterbereiding. Elke bewoner kan dus zijn eigen voorkeurstemperatuur instellen en betaalt individueel de kosten aan zijn energieleverancier. De warmtepomp wordt aangesloten op de warmtebron en is direct gebruiksklaar. Dankzij de invertertechniek kan de warmtepomp flexibel worden aangepast aan de warmtebehoefte van de wooneenheid.

Buffermodule MTS 150 Voor drinkwaterbereiding

Het drinkwater wordt decentraal opgewarmd in de geïntegreerde geëmailleerde drinkwaterbuffer. Hierdoor wordt zowel het watervolume als het risico van legionella tot een minimum beperkt. Men hoeft dus geen rekening te houden met de drinkwaterverordening. Dit beperkt de installatieen vervolgkosten.


Technische gegevens

VariantMWL 35
SysteemWater/water
KeuringDIBt / TZWL
Inverter-techniekSerie
DrinkwaterbereidingSerie
Warmtepompmanager

Support

Downloads

In het REMKO mediaportaal hebt u toegang tot een uitgebreide verzameling documenten en afbeeldingen uit onze verschillende productgebieden.

Naar de mediaportaal