Buffersystemen Energieopslag voor verwarming en warm water

Efficiënte aanvulling

Warmtereservoirs optimaliseren de werking van verwarmingssystemen doordat ze de warmte die momenteel niet nodig is tijdelijk kunnen opslaan en later op een gewenst moment weer kunnen afgeven. Dit maakt hun inzet vooral effectief bij de benutting van regeneratieve verwarmingstechnieken. Want met behulp van een buffersysteem kan de tijd tussen het optimale warmteaanbod en de daadwerkelijke warmtebehoefte worden overbrugd. Bovendien spelen buffers een belangrijke rol bij het regelen van de installatiehydraulica en maken zij het mogelijk om verschillende warmtebronnen aan te sluiten op een verwarmingssysteem.

Bufferreservoir

Bufferreservoirs worden aangesloten op de verwarmingskringloop. Ze scheiden het hydraulische systeem van het warmtepompsysteem en slaan de warmte-energie voor de gebouwverwarming op. Bij verwarmingssystemen met meerdere warmtebronnen (bijv. warmtepomp en zonne-energie) is het bufferreservoir het centrale punt waar de gegenereerde warmtehoeveelheden verzameld en weer verdeeld worden.

REMKO bufferreservoirs functioneren niet alleen optimaal in combinatie met een warmtepomp, maar zijn ook universeel inzetbaar in andere gangbare verwarmingssystemen. Ongeacht of het buffersysteem wordt gebruikt voor verwarming of voor koelen - dankzij de hoogwaardige isolatie en de optimale structuur wordt er altijd een efficiënt installatie-rendement bereikt.

Drinkwaterbuffer

Drinkwaterbuffers zijn nodig voor de levering van huishoudwater. Dankzij de voorraad warm water in het warmte-isolerende drinkwaterreservoir is er ook bij een hoog verbruik altijd voldoende heet water beschikbaar voor de douche of het bad. De geëmailleerde drinkwaterreservoirs van REMKO voldoen aan alle eisen van een hygiënische warmwaterbereiding. Ze zijn uitgerust met grote warmtewisselaar-oppervlakken en staan daardoor garant voor uitstekende prestaties en veel warmwatercomfort. De verbeterde isolatie met PU-schuim zorgt voor effectieve warmte-isolatie en een energiekostensparende werking.

Vooral voor grotere vermogensbereiken staat bovendien de warmwater-hygiënebuffer met een register van roestvrijstalen spiraalbuizen ter beschikking. Daarbij wordt het warme water bereid volgens het directe doorloopprincipe en waarborgt het een hoge tapcapaciteit.

Combi-bufferreservoir

Een combi-bufferreservoir is de combinatie van een bufferreservoir en een drinkwaterreservoir in één apparaat. Het voordeel hiervan is de geringe ruimtebehoefte: één buffersysteem voorziet in twee functies. Als alternatief hiervoor kunnen bufferreservoirs van de series MPS en HPS worden aangevuld met een verswaterstation voor het verwarmen van drinkwater.


Productprogramma buffersystemen